Indhold

Dette afsnit handler om de almindelige oprindelsesregler, der er fastsat i EU-lovgivningen - også kaldet ikkepræferenceoprindelsesregler.

Afsnittet indeholder: