Bestemmelserne om en vares ikkepræferenceoprindelse benyttes til at fastsætte:

  • Antidumping og udligningstold
  • Handelsembargoer
  • Beskyttelsesforanstaltninger
  • Handelsstatistikker

Disse regler anvendes altså kun, når der er brug for at fastsætte et oprindelsesland uden for de præferenceaftaler, som EU har indgået, eller når oprindelsesreglerne i en præferenceaftale ikke er opfyldt.