Reglerne om varers ikkepræferenceoprindelse er fastsat i:

Bestemmelserne i DF fastsætter de nærmere regler for varens fremstilling, bearbejdning eller forarbejdning samt hvornår varerne anses for at være fuldt ud fremstillet.

Reglerne i GF handler om bevis for varernes ikkepræferenceoprindelse, og mulighederne for verifikation heraf.