Tilbehør, reservedele og værktøjer, der leveres samtidig med redskaber, maskiner, apparater eller køretøjer, og som hører til disses faste udstyr, anses for at have samme oprindelse som redskaberne, maskinerne, apparaterne eller køretøjerne.

Væsentlige reservedele, som er bestemt til maskiner, køretøjer mv., der tidligere er overgået til fri omsætning i Unionen, anses som udgangspunkt for at have samme oprindelse som maskinerne, køretøjerne mv.

Ved væsentlige reservedele skal der forstås komponenter og udstyr som er nødvendige for, at det pågældende apparat eller udstyr kan fungere tilfredsstillende.

Komponenterne skal endvidere være karakteristiske for de varer de hører til, og skal være bestemt til vedligeholdelse af disse.

Se DF art. 35.