Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-373/08 (Hoesch)

En separering, rensning og findeling af siliciumblokke og efterfølgende sigtning, sortering og emballering af de siliciumkorn, der er fremkommet ved findelingen. Denne aktivitet er ikke omfattet af TKs art. 24.

Dommen vedrører siliciumblokke.

C-260/08, Heko

Varer tariferet i pos. 7312 kan forarbejdes eller bearbejdes, uden at det medfører varekodeskifte. Hvis fremstillingen resulterer i, at en vare besidder særlige egenskaber, som den ikke havde før bearbejdningen eller forarbejdningen, vil den være omfattet af TKs art. 24. Kommissionens "listeregler" er ikke retligt bindende.

Dommen vedrører stålwirer.