Indhold

Afsnittet indeholder formål og lovgrundlag om varers præferenceoprindelse.