Formålet med dette afsnit er at give en oversigt over de forskellige handelsaftaler, som EU har indgået med tredjelande.

Der er forskel på aftalerne, som EU har indgået med deres partnerskabslande. Nogle af dem er ensidige, hvilket betyder, at der bl.a. ved import i EU kan gives præferencetold (nedsat told), hvis betingelserne herfor er opfyldt. Andre af aftalerne er gensidige hvilket betyder, at der ved både import i EU og aftalelandene kan gives præferencetold (nedsat told), hvis betingelserne herfor er opfyldt. Effekten af disse aftaler er den samme, da der ved fremvisning af præferenceoprindelsesdokumentation, kan opnås nedsat told i importlandene.

Kort oversigt over termer og forskellige typer af handelsaftaler

Aftaler under PEM-konventionen, 'De alternative regler' til PEM-konventionen

(PEM: Pan-Euro-Mediterranean)

PEM-aftalerne er gensidige aftaler, som EU har indgået med Middelhavslandene, EFTA og landene på det Vestlige Balkan. Både ved import i EU og i disse lande kan der gives præferencetold, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

De alternative regler til PEM-konventionen (også kaldet "overgangsreglerne") er et alternativt sæt oprindelsesregler, som kan anvendes parallelt med reglerne i den nuværende PEM-konventionen, indtil et ny, revideret PEM-konvention træder i kraft. 

Frihandelsaftaler

Er gensidige aftaler som EU har indgået med forskellige lande f.eks. Korea, Chile, Mellemamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua & Panama), Peru og Columbia. Både ved import i EU og i disse lande kan der gives præferencetold, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Økonomiske Partnerskabsaftaler (ØPA-aftaler)

Er gensidige handelsaftaler med grupper af lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet. Både ved import i EU og i disse lande kan der gives præferencetold, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

AVS-landene, AVS-aftalen

(AVS: Afrika, Vestindien og Stillehavet)

AVS-lande er lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet. EU har indgået en såkaldt AVS-aftale om partnerskab med AVS-lande, som endnu ikke har indgået økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA-aftaler). 

Cariforumlandene

Lande i Caribien, som anvender den økonomiske partnerskabsaftale Cariforum-EU.

SADC-ØPA-landene

(SADC: Southern African Development Community) 

Lande i det sydlige Afrika, som anvender den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene.

ESA-landene

(ESA: Eastern and Southern Africa)

Lande i det østlige og sydlige Afrika, som anvender den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og ESA.

OLT-aftalen

(OLT: Oversøiske Lande og Territorier)

Er en ensidig aftale, der omfatter 13 lande/territorier, som ikke er uafhængige stater, men som har forfatningsmæssige forbindelser til tre EU-medlemsstater: Danmark, Frankrig og Nederlandene. For Danmarks vedkommende er der tale om Grønland. Import at varer fra disse lande og territorier kan komme ind i EU til præferencetold, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 

GSP-aftalen (Generalised System of Preference)

Er en ensidig aftale som omfatter ca. 90 udviklingslande. Import af varer fra disse lande kan komme ind i EU til præferencetold, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Oversigt over indgåede handelsaftaler mellem EU og tredjelande

Det bemærkes, at nedenstående oversigt over handelsaftaler ikke er udtømmende. Oversigten opdateres to gange årligt.

Kommissionens oversigt over indgående handelsaftaler kan findes her. Desuden kan der findes yderligere information om handelaftaler indgået mellem EU og tredjelande på Kommissionen platform Access2Markets og via dette link ligeledes til Kommissionens hjemmeside. 

Kontraherende parter i PEM-konventionen

(PEM-konventionen, EU tidende L 54 af 26.2.2013, s. 4)

Præferentielt arrangement

Oprindelsesregler 

EFTA-lande, Færøerne og EØS 

Schweiz

- Industriprodukter (01.01.1973): Frihandelsaftale, EU tidende L 300, 31. december 1972, s. 191.

- Landbrugsprodukter (01.06.2002): Aftale om handel med landbrugsprodukter, EU tidende L 114 af 30. april 2002, s. 132.

Alternative regler til PEM-konventionen: Afgørelse (01.09.2021), EU tidende L 404 af 15. november 2021, s. 1.

Protokol nr. 3 (PEM konventionen), EU tidende L 23 af 29. januar 2016, s. 79-81.

Bilateral og diagonal kumulation

Alternative regler til PEM-konventionen: Tillæg A, EU tidende L 404 af 15. november 2021.

Island (01.04.1973)

Frihandelsaftale, EU tidende L 301 af 31. december 1972, s. 2.

Alternative regler til PEM-konventionen: Afgørelse (01.09.2021), EU tidende L 381 af 27. oktober 2021, s. 1.

Protokol nr. 3 (PEM konventionen), EU tidende L 72 af 17. februar 2016, s. 66-68.

Bilateral og diagonal kumulation

Alternative regler til PEM-konventionen: Tillæg A, EU tidende L 381 af 27. oktober 2021.

Norge (01.07.1973)

Frihandelsaftale, EU tidende L 171 af 27. juni 1973, s. 2.

Alternative regler til PEM-konventionen: Afgørelse (01.09.2021), EU tidende L 395 af 9. november 2021, s. 1.

Protokol nr. 3 (PEM konventionen), EU tidende L 72 af 17. marts 2016, s. 63-65.

Bilateral og diagonal kumulation

Alternative regler til PEM-konventionen: Tillæg A, EU tidende L 395 af 9. november 2021.

Færøerne/Danmark (01.01.1997)

Aftale, EU tidende L 53 af 22. februar 1997, s. 2.

Alternative regler til PEM-konventionen: Afgørelse (01.09.2021), EU tidende L 395 af 9. november 2021, s. 84.

Protokol nr. 3 (PEM konventionen), EU tidende L 134 af 30. maj 2015, s. 29-31. 

Bilateral og diagonal kumulation

Alternative regler til PEM-konventionen: Tillæg A, EU tidende L 395 af 9. november 2021.

EØS (EU, Island, Liechtenstein, Norge)

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EU tidende L 1 af 03. januar 1994, s. 3.

Protokol 4 (tilpasset PEM konventionen), EU tidende L 129 af 19. maj 2016, s. 56-84. 

Bilateral, diagonal og fuld kumulation

Middelhavslandene

Tyrkiet

- Industriprodukter - Toldunionen (31.12.1995): Afgørelse nr. 1/2006 om gennemførselsbestemmelser til afgørelse nr. 1/95, EU tidende L 265 af 26. september 2006, s. 18. 

- Kul- og stålprodukter (01.08.96): Aftale, EU tidende L 227 af 7. september 1996, s. 3.

- Landbrugsprodukter (01.01.1998): Afgørelse nr. 1/98, EU tidende L 86 af 20. marts 1998, s. 1. 

Afgørelse nr. 1/2006, EU tidende L 265 af 26. september 2006, som ændret ved berigtigelse til afgørelse, EU tidende L 267 af 27. september 2006, s. 48. 

Bilateral and diagonal kumulation

Protokol 1, EU tidende L 143 af 6. juni 2009.

Bilateral and diagonal kumulation

Protokol 3, (Afgørelse nr. 3/2006 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet EU d. 19. december 2006 til ændring af Protokol 3 til Afgørelse nr. 1/98)

Bilateral and diagonal kumulation

Algeriet (01.09.2005)

Euro-Middelhavs-associeringsaftalen, EU tidende L 265 af 10. oktober 2005.

Protokol nr. 6, EU tidende L 297 af 15. november 2007.

Bilateral, diagonal og fuld kumulation

Tunesien (01.03.1998)

Euro-Middelhavs-associeringsaftale, EU tidende L 97 af 30. marts 1998, s. 2.

Protokol nr. 4, EU tidende L 260 af 21. september 2006.

Bilateral, diagonal og fuld kumulation

Marokko (01.03.2000)

Euro-Middelhavs-associeringsaftale, EU tidende L 70 af 18. marts 2000, s. 2.

Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4, EU tidende L 34 af 6. februar 2019, s. 4. 

Rådets afgørelse (EU) 2019/217 af 28. januar 2019 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4, EU tidende L 34 af 6. februar 2019, s. 1.

Protokol 4, EU tidende L 336 af 21. december 2005 som ændret ved Afgørelse Nr. 1/2011, EU tidende L 141 af 27. maj 2011.

Bilateral, diagonal og fuld kumulation  

Israel (01.06.2000)

Euro-Middelhavs-associeringsaftale, EU tidende L 147 af 21. juni 2000, s. 3.

Meddelelse til importører ved import af varer fra Israel, EU tidende C 232 af 3. august 2012, s. 5.

Protokol nr. 4, EU tidende L 20 af 24. januar 2006.

Bilateral og diagonal kumulation

Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastriben (01.07.1997)

Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftale, EU tidende L 187 af 16. juli 1997, s. 3.

Alternative regler til PEM-konventionen: Afgørelse (01.09.2021), EU tidende L 328 af 16. september 2021, s. 23.

Protokol 3 (PEM konventionen), EU tidende L 205 af 30. juli 2016.

Bilateral og diagonal kumulation

Alternative regler til PEM-konventionen: Tillæg A, EU tidende L 328 af 16. september 2021.

 

Egypten (01.06.2004)

Euro-Middelhavs-associeringsaftale, EU tidende L 304 af 30. september 2004, s. 39.

 

Protokol 4 (PEM konventionen), EU tidende L 334 af 22. december 2015.

Bilateral og diagonal kumulation

Jordan (01.05.2002)

Euro-Middelhavs-associeringsaftale, EU tidende L 129 af 15. maj 2002, s. 3.

Alternative regler til PEM-konventionen: Afgørelse (01.09.2021), EU tidende L 164 af 10. maj 2021, s. 1.

Protokol 3, EU tidende L 209 af 31. juli 2006. Ændret ved EU tidende L 233 af 30. august 2016.

Bilateral og diagonal kumulation

Alternative regler til PEM-konventionen: Tillæg A, EU tidende L 164 af 10. maj 2021.

Libanon (01.04.2006)

Euro-Middelhavs-associeringsaftale, EU tidende L 143 af 30. maj 2006, s. 2.

Protokol nr. 4, EU tidende L 143 af 30. maj 2006, s. 73.

Bilateral kumulation

Syrien (01.07.1977)

Samarbejdsaftale, EU tidende L 269 af 27. september 1978, s. 2.

Protokol Nr. 2, EU tidende L 269 af 27. september 1978.

Bilateral kumulation

 Vestlige Balkan

Nordmakedonien (01.06.2001)

Stabiliserings- og associeringsaftale, EU tidende L 84 af 20. marts 2004, s. 13.

Alternative regler til PEM-konventionen: Afgørelse (09.09.2021), EU tidende L 406 af 16. november 2021, s. 1.

Protokol Nr. 4 (PEM konventionen), EU tidende L 293 af 28. oktober 2016.

Bilateral og diagonal kumulation

Alternative regler til PEM-konventionen: Tillæg A, EU tidende L 406 af 16. november 2021.

Albanien (01.04.2009)

Stabiliserings- og associeringsaftale, EU tidende L 107 af 28. april 2009, s. 166.

Alternative regler til PEM-konventionen: Afgørelse (01.09.2021), endnu ikke offentliggjort i EU tidende. (På Kommissionens hjemmeside henvises til udkast til afgørelse.)

Protokol 4 (PEM konventionen), EU tidende L 129 af 27. maj 2015

Bilateral og diagonal kumulation

Alternative regler til PEM-konventionen: Udkast til: Tillæg A, endnu ikke offentliggjort i EU tidende

Bosnien-Hercegovina (01.07.2008)

Indtil 31.05.2015: Interimsaftale om handel og handelsanliggende, EU tidende L 169 af 30. juni 2008, s. 13; som ændret ved berigtigelse, EU tidende L 233 af 30. august 2008, s. 6.

Fra 01.06.2015: Stabiliserings- og associeringsaftale, EU tidende L 164 af 30. juni 2015, s. 2. 

Protokol nr. 2 (PEM konventionen), EU tidende L 22 af 27. januar 2017.

Bilateral og diagonal kumulation

Montenegro (01.01.2008)

Stabiliserings- og associeringsaftale, EU tidende L 108 af 29. april 2010, s. 3.

Protokol 3 (PEM konventionen), EU tidende L 28 af 4. februar 2015.

Bilateral og diagonal kumulation

Serbien (08.12.2009)

Stabiliserings- og associeringsaftale, EU tidende L 278 af 18. oktober 2013, s. 16.

Alternative regler til PEM-konventionen: Afgørelse (06.12.2021), endnu ikke offentliggjort i EU tidende. (På Kommissionens hjemmeside henvises til udkast til afgørelse.)

Protokol 3 (PEM konventionen), EU tidende L 367 af 23. december 2014.

Bilateral og diagonal kumulation

Alternative regler til PEM-konventionen: Udkast til: Tillæg A, endnu ikke offentliggjort i EU tidende

Kosovo (01.04.2016)

Stabiliserings- og associeringsaftale, EU tidende L 71 af 16. marts 2016, s. 3.

Protokol III (PEM konventionen), EU tidende L 71 af 16. marts 2016.

Bilateral og diagonal kumulation

 Østlige Partnerskabslande

Moldova (1.9.2014)

Associeringsaftale, EU tidende, L 260 af 30. august 2014, s. 4.

Alternative regler til PEM-konventionen: Afgørelse (16.11.2021), endnu ikke offentliggjort i EU tidende. (På Kommissionens hjemmeside henvises til udkast til afgørelse.)

Protokol II  (PEM konventionen), EU tidende L 39 af 16. februar 2017.

Bilateral og diagonal kumulation

Alternative regler til PEM-konventionen: Udkast til: Tillæg A, endnu ikke offentliggjort i EU tidende

Georgien (01.09.2014)

Associeringsaftale, EU tidende L 261 af 30. august 2014, s. 4.

Alternative regler til PEM-konventionen: Afgørelse (01.09.2021), EU tidende L 381 af 27. oktober 2021, s. 78.

Protokol I (PEM konventionen), EU tidende L 140 af 6. juni 2018.

Bilateral og diagonal kumulation     

Alternative regler til PEM-konventionen: Tillæg A, EU tidende L 381 af 27. oktober 2021.

   

Ukraine (01.01.2016)

Associeringsaftale, EU tidende L 161 af 29. maj 2014, s. 3.

Protokol I (PEM konventionen), EU tidende L 20 af 23. januar 2019.

Bilateral og diagonal kumulation

Andre lande og territorier

Præferentiel arrangement

Oprindelsesregler

 

Andorra (01.01.1991)

Aftale, EU tidende, L 374 af 31. december 1990, s. 14.

 

Tillæg til aftalen, EU Tidende L 344 af 30. december 2015, s. 15.

Bilateral kumulation

AVS: Afrika, Vestindien, Stillehavet (01.04.2003)

Indtil 31/12/2007: Partnerskabsaftale mellem Afrika, Vestindien, Stillehavet, EU og medlemsstaterne, underskrevet i Cotonou d. 23. juni 2000, EU tidende L 317 af 15. december 2000, s. 3; EU tidende L 65 af 8. marts 2003; EU tidende L 83 af 1. april 2003; midlertidig anvendelse fra 01/03/2000.

Fra 1. januar 2008 til 27. juli 2016: Rådets forordning nr. 1528/2007, EU tidende L 348 af 31. december 2007.

Fra 28 juli 2016: Forordning (EU) 2016/1076 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, EU tidende L 185 af 8. juli 2016, s. 1.

Fra d. 28. juli 2016: Bilag II i forordning (EU) 2016/1076.

For yderligere information, se Kommissionens hjemmeside om AVS-landene.

Gældende økonomiske partnerskabsaftaler

Cariforumlandene (Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Den Dominikanske Republik, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Saint Kitts og Nevis, Surinam, Trinidad og Tobago):

Økonomisk Partnerskabsaftale, EU tidende L 289 af 30. oktober 2008, s. 3; Meddelelse om midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale, EU tidende L 352 af 31. december 2008, s. 62. 

SADC-ØPA-landene (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sydafrika):

Økonomisk Partnerskabsaftale, EU tidende L 250 af 16. september 2016, s. 3; Meddelelse om midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale, EU tidende L 274 af 11. oktober 2016, s. 1; Meddelelse om midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale, EU tidende L 38 af 10. februar 2018, s. 1. 

Interim Økonomiske Partnerskabsaftaler:

- ESA (Comorerne, Madagaskar, Mauritius, Seychellerne og Zimbabwe)

Foreløbig aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale, EU tidende L 111 af 24. april 2012, s. 2. 

- Stillehavslandene (Fiji, Papua Ny Guinea, Samoa og Salomonøerne):

Foreløbig partnerskabsaftale, EU tidende 272 af 16. oktober 2009, s. 2. 

- Centralafrika (Cameroun):

Foreløbig aftale med henblik på indgåelse af en økonomisk partnerskabsaftale, EU tidende L 57 af 28. februar 2009, s. 2; Notifikation om midlertidig anvendelse af den foreløbige partnerskabsaftale, EU tidende L 254 af 28. august 2014, s. 1.

- Côte d'Ivoire

Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale, EU tidende L 59 af 3. marts 2009, s. 3. 

- Ghana

Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale, EU tidende L 287 af 21. oktober 2016, s. 3.

Cariforum:

Protokol I, EU tidende L 289 af 30. oktober 2008, s. 1805. 

SADC-ØPA:

Protokol 1, EU tidende L 250 af 16. september 2016, s. 1924. 

Interim Økonomiske Partnerskabsaftaler: 

- ESA: Protokol 1, EU tidende L 93 af 27. marts 2020, s. 3.

- Stillehavslandene: Protokol II, EU tidende 272 af 16. oktober 2009, s. 569.

- Centralafrika (Cameroun): Grundet manglende oprindelsesprotokol i aftalen anvendes Bilag II i Forordning (EU) 2016/1076 

- Côte d'Ivoire: Protokol nr. 1, EU tidende L 59 af 3. marts 2009 som ændret ved Afgørelse Nr. 2/2019, EU tidende L 49 af 21. februar 2020.

- Ghana: Protokol nr. 1, EU tidende L 350 af 21. oktober 2020, s. 1.

For yderligere information, bl.a. om mulighederne for kumulation, henvises til Kommissionens hjemmeside om AVS-landene.

Mexico (01.07.2000)

Afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico, EU tidende L 157 af 30. juni 2000, s. 10; og bilag til afgørelsen, L 245 af 29. september 2000, s. 1.

Bilag III til afgørelsen, EU-Tidende L 245 af 29. september 2000, s. 953.

Bilateral kumulation

Chile (01.03.2005)

Associeringsaftale, EU tidende L 352 af 30. december 2002, s. 3. 

Bilag III til aftalen, EU-Tidende L 352 af 30. december 2002.

Bilateral kumulation

Det Andinske Fællesskab

Peru (01.03.2013)

Handelsaftale, EU tidende L 354 af 21. december 2012, s. 3.

Meddelelse om midlertidig anvendelse af handelsaftalen, EU tidende L 56 af 28. februar 2013, s. 1.

Columbia (01.08.2013)

Handelsaftale, EU tidende L 354 af 21. december 2012, s. 3.

Meddelelse om midlertidig anvendelse af handelsaftalen - EU tidende L 201 af 26. juli 2013, s. 7.

Ecuador (01.01.2017)

Handelsaftale, EU tidende 356 af 24. december 2016, s. 3.

Meddelelse om midlertidig anvendelse af handelsaftalen - EU tidende L 358 af 29. december 2016, s. 1. 

Bilag II til aftalen, EU-Tidende L 354 af 21. december 2012, s. 2075.

Bilateral og regional kumulation

Mellemamerika

Associeringsaftale, EU tidende L 346 af 15. december 2012, s. 3.

Meddelelser om midlertidig anvendelse for Honduras, Nicaragua og Panama, EU tidende L 204 af 31. juli 2013, s. 1.

Meddelelser om midlertidig anvendelse for Costa Rica og El Salvador, EU tidende L 257 af 28. september 2013, s. 1.

Meddelelse om midlertidig anvendelse for Guatemala, EU tidende L 315 af 26. november 2013, s. 1.

 

Bilag II til aftalen, EU-Tidende L 346 af 15. december 2012, s. 1803.

Bilateral og regional kumulation

Korea (01.07.2011)

Frihandelsaftale mellem EU og Korea, EU tidende L 127 af 14. maj 2011, s. 6.

 

Protokol om definitionen af "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde, EU tidende L 127 af 14. maj 2011, s. 1344.

Bilateral kumulation

Canada (21.09.2017)

Samlet økonomi- og handelsaftale (CETA), EU tidende L 11 af 14. januar 2017, s. 23.

Meddelelse om midlertidig anvendelse, EU tidende L 238 af 16. september 2017, s. 9.

 

Protokol om oprindelsesregler og oprindelsesprocedurer, EU Tidende L 11 af 14. januar 2017, s. 465.

Japan (01.02.2019)

Aftale mellem EU og Japan om et økonomisk partnerskab, EU tidende L 330 af 27. december 2018, s. 3.

Kapitel 3 Oprindelsesregler og Oprindelsesprocedurer; Bilag 3-A til 3-F, EU tidende L 330 af 27. december 2018, s. 21; s. 634.

Singapore (21.11.2019)

Frihandelsaftale mellem EU og Singapore

EU tidende L 294 af 14. november 2019, s. 3.

Protokol 1 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde, EU Tidende L 294 af 14. november 2019, s. 659.

 

Vietnam (01.08.2020)

Frihandelsaftale, EU tidende L 186 af 12. juni 2020, s. 3

 

Protokol 1 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde, EU Tidende L 186 af 12. juni 2020, s. 1319.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (01.01.21)

Handels-og samarbejdsaftale, EU tidende L 149 af 30. april 2021.

Anden Del, Sektion Et, Afsnit I, Kapitel 2 Oprindelsesregler; Bilag 2 - 9, EU Tidende L 149 af 30. april 2021, s. 60; s. 1015.

 Ensidige aftaler

Præferentiel arrangement

Oprindelsesregler

 OLT - Oversøiske lande og territorier 

Indtil 31. december 2020:Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013, EU tidende L 344 af 19. december 2013, s. 1.

Fra 1. januar 2021: Rådets afgørelse (EU) 2021/1764 af 5. oktober 2021, EU tidende L 355 af 7. oktober 2021, s. 6.

Indtil 31. december 2020: Bilag VI, EU tidende L 344 af 19. december 2013

Fra 1. januar 2021: Bilag II, EU tidende L 355 af 7. oktober 2021, s. 50

"EU-OLT-EPA" bilateral og fuld kumulation, kumulation med GSP landene, udvidet kumulation

GSP - (Generealised System of Preferences)

Indtil 31/12/2013: Rådets forordning (EF) Nr. 732/2008 af 22. juli 2008, EU tidende L 211 af 6. august 2008, s. 1.

Fra 1/1/2014: Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 978/2012 af 25. oktober 2012, EU tidende L 303 af 25. oktober 2012, s. 1

Fra 1/5/2016: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015, EU tidende L 343 af 29. december 2015, s. 1; Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015, EU tidende L 343 af 29. december 2015, s. 558.

Fra 1/5/2016:

Artiklerne 37-58 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446, EU tidende L 343 af 29. december 2015.

Artiklerne 70-79 i Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2015/2447, EU tidende L 343 af 29. december 2015.

"EU-NO-CH" bilateral, regional og diagonal kumulation

 Andre arrangementer

Præferentielle arrangementer

Oprindelsesregler

 Ceuta og Melilla

Protokol Nr. 2 til Spaniens tiltrædelse i EU, EU tidende L 302 af 15. november 1985, s. 400.

Rådets forordning (EF) Nr. 82/2001 af 5. december 2000, EU tidende L 20 af 20. januar 2001

Bilateral kumulation med EU og diagonal eller fuld kumulation, hvor reglerne opfyldes med EU' partnerlande