I den internationale handel anvendes standarder i forbindelse med leveringsbetingelser fx EXW, FOB og CIF (Incoterms 2010- klausuler). Herudfra kan det umiddelbart afgøres, om en aftalt pris skal justeres med hensyn til omkostninger for transport, håndtering og andre leveringsomkostninger.

Incoterms, er en forkortelse af "International Commercial Terms". De er betegnelse for standardiserede regler i købs- og salgsaftaler, som i forbindelse med nationale og internationale transporter, definerer hvornår en risikoovergang finder sted, samt på hvilket tidspunkt man må antage den solgte vare for været leveret. Leveringsklausulen kan bruges til at afgøre, om der skal foretages tillæg for transportomkostninger.

Incoterms er ikke lovregler, men nogle standard handelsbetingelser. Incoterms er udarbejdet af International Chamber of Commerce (ICC), som er en verdensorganisation inden for erhvervslivet.

Afsnittet ideholder: