åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.A.13 Godtgørelse og fritagelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver regler og betingelser for, hvornår Toldstyrelsen kan bevillige godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter (told).

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.13.1)

  • Generelle betingelser og regler for godtgørelse af eller fritagelse for import- og eksportafgifter (told) (F.A.13.2)

  • Godtgørelse, når toldangivelsen erklæres ugyldig, efter at import- eller eksportafgifter er blevet betalt (F.A.13.3)

  • Godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter på grundlag af for meget opkrævede import- eller eksportafgiftsbeløb (F.A.13.4)

  • Godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter på grundlag af defekte eller ikke-bestillingssvarende varer (F.A.13.5)

  • Godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter på grundlag af fejl begået af de kompetente myndigheder (F.A.13.6)

  • Godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter på grundlag af rimelighed (F.A.13.7)

  • Sager der skal forelægges EU Kommissionen (F.A.13.8)