Bestemmelserne om henførsel af varer under en toldprocedure findes i:

EUTK art. 158 - 187 

DF art. 134 - 152

GF art. 216 - 237.

TDL § 13, § 23, stk. 2, § 27, stk. 2, § 30a, § 38, § 70, § 73, stk. 1, § 74, og § 76, stk. 1, samt

TBEK § 1, §§ 3 - 8, §§ 28 - 30, § 32, og §§ 34 - 38