EU-varer, der henføres under eksportproceduren, intern forsendelse eller passiv forædling, er som hidtil undergivet toldtilsyn fra toldangivelsens antagelse og indtil det tidspunkt, hvor de forlader EU's toldområde eller tilintetgøres.

Toldtilsynet kan også ophøre fra det tidspunkt, hvor varerne afstås til staten eller toldangivelsen erklæres ugyldig.

Se EUTK art. 158, stk. 3.