Regelmæssig anvendelse af forenklet toldangivelse kræver bevilling. Se EUTK art. 166, stk. 2.