Bevillinger til forenklet toldangivelse med en begrænset gyldighed, som er givet i medfør af de hidtil gældende bestemmelser, og som er gyldige pr. 1. maj 2016, kan fortsat anvendes indtil disse udløber, dog senest til 1. maj 2019. Se DF art. 251, stk. 1, litra a).

Hvis sådanne bevillinger er givet uden begrænset gyldighed, skal de revurderes inden 1. maj 2019. Se DF art. 251, stk. 1, litra b) i kombination med DF art. 250, stk. 1 og art. 345, stk. 1.