Dokumentation, der kræves i medfør af EU-lovgivningen samt dokumentation som er nødvendig for toldkontrollen, skal fra 1. maj 2016 gives til toldmyndighederne inden varernes frigivelse. Se GF art. 224.