Toldmyndighederne kan efter ansøgning fra klarereren tillade, at toldbeløb af varer i samme forsendelse, som hører under forskellige underpositioner i toldtariffen, opkræves på grundlag af tariferingen af den vare i forsendelsen, der er omfattet af den højeste told.

Dette forudsætter,

  • at separat toldbehandling af hver af varerne efter deres tarifering ville medføre en arbejdsbyrde og omkostninger, som ikke står i forhold til størrelsen af de pålagte toldbeløb, og
  • at varerne ikke er omfattet af forbud og restriktioner eller punktafgifter, hvis anvendelse er afhængig af korrekt tarifering.

Se EUTK art. 177.

Hvis varer henhørende under forskellige underpositioner i toldtariffen, skal angives under en enkelt underposition, og varerne i underpositionerne er genstand for en specifik told, som den samme måleenhed er lagt til grund for, skal den underposition i toldtariffen, som er omfattet af den højeste told, anvendes for hele forsendelsen. Se GF art. 228, stk. 1.

Hvis varer henhørende under forskellige underpositioner i toldtariffen, skal angives under en enkelt underposition, og varerne i underpositionerne er genstand for en specifik told, som forskellige måleenheder er lagt til grund for, anvendes den højeste told på alle varer i forsendelsen, som måleenhederne hver især er lagt til grund for, og omregnes til en værditold for hver varetype.

Den told, som skal betales for hele forsendelsen baseres på den underposition i toldtariffen, som er omfattet af den højeste værditoldsats, der er fremkommet ved omregningen.

Se GF art. 228, stk. 2.

Hvis varer henhørende under forskellige underpositioner i toldtariffen, skal angives under en enkelt underposition, og varerne i underpositionerne er genstand for en værditold og en specifik told, omregnes den højeste specifikke told, som fastsat i de tre forudgående afsnit, til en værditold for hver varetype, for hvilke den samme enhed er lagt til grund for den specifikke told.

Den told, som skal betales for hele forsendelsen baseres på den underposition i toldtariffen, som er omfattet af den højeste værditoldsats, der er fremkommet ved omregningen.

Se GF art. 228, stk. 3.