Bevilling til centraliseret toldbehandling kan gives til:

 • personer, som er autoriseret til at benytte forenklede toldbestemmelser (AEO), se afsnit F.A.4.
 • følgende procedurer
  • overgang til fri omsætning
  • toldoplag
  • midlertidig indførsel
  • særligt anvendelsesformål
  • aktiv forædling
  • passiv forædling
  • eksport
  • reeksport.
 • toldangivelse i form af indskrivning i klarererens regnskaber, hvis klarereren opfylder betingelserne for denne angivelsesform, se afsnit F.A.16.1.7.3.

Indtil datoen for ibrugtagning af it-systemet til toldafgørelser kan toldmyndighederne tillade, at de oplysninger, som skal gives i forbindelse med ansøgning om en bevilling til centraliseret toldbehandling samt de oplysninger, der skal fremgå af bevillingen, er de oplysninger, som fremgår af DFO bilag 12. Se DF art. 2, stk. 7, litra b) i , som er indsat i DFO ved art. 55, nr. 1) og i DF art. 2, stk. 4, litra h.