Efter bevilling til centraliseret toldbehandling er givet, underretter de øvrige berørte toldmyndigheder hurtigst muligt den kompetente toldmyndighed, som har udstedt bevillingen, om ethvert forhold, der kan påvirke videreførelsen eller indholdet af bevillingen. Se GF art. 230, stk. 1.

Den kompetente toldmyndighed stiller alle relevante oplysninger i dens besiddelse om toldrelaterede aktiviteter i AEO-virksomheder, der har bevilling til centraliseret toldbehandling, til rådighed for de øvrige medlemsstater. Se GF art. 230, stk. 2.