Det toldsted, hvortil varerne frembydes, skal:

  • foretage egen toldkontrol af varer, som passerer ind i eller ud af EU, eksempelvis i relation til sikkerhed og sikring, udpassagekontrol samt forbud og restriktioner
  • foretage toldkontrol på foranledning af det tilsynsførende toldsted med henblik på verifikation af toldangivelsen ved:
    • undersøgelse af varerne
    • udtagelse af stikprøver med henblik på analyse eller dybtgående kontrol af varerne
  • underrette det tilsynsførende toldsted om resultatet af toldkontrollen
  • udveksle oplysninger med frembydelsestoldstedet, som er nødvendige for verifikation af toldangivelsen og for frigivelse af varerne

Se EUTK art. 179, stk. 4 og stk. 5.