Toldmyndighederne udarbejder en kontrolplan for den virksomhed, der får bevilling til at toldangive ved indskrivning i klarererens regnskaber.

Kontrolplanen skal indeholde

  • tilsyn med de toldprocedurer, der er omfattet af bevillingen
  • hyppigheden af toldkontrollerne
  • sikring af, at der foretages effektive toldkontroller for alle trin i indskrivning i klarererens regnskaber
  • i relevant omfang tage hensyn til den 3-årige forældelsesfrist for toldskyld
  • hvis der er dispenseret fra krav om frembydelse, skal typen af kontrol, der skal udføres, medtages i kontrolplanen
  • hvis indskrivning i klarererens regnskaber anvendes i forbindelse med centraliseret toldbehandling, skal det følgende fremgå af kontrolplanen
    • arbejdsfordelingen mellem det tilsynsførende toldsted og frembydelsestoldstedet
    • hensyntagen til forbud og restriktioner gældende for det sted, hvor frembydelsestoldstedet er beliggende.

Se GF art. 233.

Det "tilsynsførende toldsted" er det toldsted, som ifølge bevillingen fører tilsyn med, at varerne henføres under den pågældende toldprocedure. Se DF art. 1, nr. 36), litra b).