En virksomhed, der har bevilling til toldangivelse ved indskrivning i klarererens regnskaber, skal

  • frembyde varerne for toldmyndighederne, og indskrive datoen for meddelelsen om frembydelsen i regnskaberne, medmindre bevillingshaveren har dispensation fra kravet om frembydelse
  • som minimum indskrive de oplysninger, der kræves til en forenklet angivelse, og al dokumentation i regnskaberne
  • gøre de oplysninger, der er indskrevet i regnskaberne og al dokumentation hertil, tilgængelige for det tilsynsførende toldsted efter dettes anmodning herom, medmindre toldmyndighederne tillader, at klarereren giver direkte elektronisk adgang til disse oplysninger i regnskaberne
  • gøre oplysninger om varer omfattet af forbud og restriktioner tilgængelige for det tilsynsførende toldsted
  • forelægge dokumentation for det tilsynsførende toldsted, når det kræves i EU-lovgivningen eller er nødvendigt for toldkontrollen, inden de angivne varer frigives
  • sikre, at indehaveren af bevilling til drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring har de nødvendige oplysninger til bevis for, at midlertidig opbevaring er bragt til ophør, hvis der er givet dispensation fra kravet om frembydelse
  • indgive den supplerende angivelse til det tilsynsførende toldsted på den måde og indenfor den frist, som er fastsat i bevillingen, medmindre der er dispenseret fra forpligtelsen til at indgive en supplerende angivelse.

Se GF art. 234, stk. 1.

Toldmyndighederne kan indtil de respektive datoer for opgraderingen af de nationale importsystemer og det automatiserede eksportsystem (AES) tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til indgivelse af meddelelsen om frembydelse.

Ved henførsel af varer under eksport- eller reeksportproceduren, kan toldmyndighederne indtil ibrugtagning af AES-systemet tillade, at meddelelsen om frembydelse erstattes af en angivelse, herunder en forenklet angivelse.

Se DFO art. 21.