Betingelserne for frigivelse af varer, der toldangives ved indskrivning i klarererens regnskaber fastsættes i bevillingen. Se EUTK art. 182, stk. 4.

Hvis der i bevillingen er fastsat en frist, indenfor hvilken bevillingshaveren skal underrettes om, at der skal foretages kontrol, anses varerne for at være frigivet ved udløbet af denne frist, medmindre det tilsynsførende toldsted inden fristens udløb har tilkendegivet at ville foretage kontrol. Se art. 235, stk. 1.

Hvis der i bevillingen ikke er fastsat en frist, indenfor hvilken bevillingshaveren skal underrettes om, at der skal foretages kontrol, frigiver det tilsynsførende toldsted varerne, når

  • betingelserne for henførsel under den angive toldprocedure er opfyldt
  • eventuelle restriktioner er bragt i anvendelse og
  • varerne ikke er omfattet af forbud.

Se art. 235, stk. 2.