Når varer omfattet af et toldkontingent, der forvaltes i kronologisk orden efter datoerne for antagelse af toldangivelserne, angives til fri omsætning ved indskrivning i klarererens regnskaber, skal anmodning om toldkontingentet indgives i en supplerende angivelse. Se GF art. 236, stk. 1.

Anmodningen om toldkontingentet i den supplerende angivelse kan først behandles, efter indgivelse af angivelsen. Ved tildeling af toldkontingentet, skal der dog tages hensyn til datoen for varernes indskrivning i klarererens regnskaber. Se GF art. 236, stk. 2.

Indtil datoerne for opgradering af de nationale importsystemer kan medlemsstaterne fastsætte, at anmodning om at være omfattet af et toldkontingent har en anden form end en supplerende angivelse. Dette forudsætter dog, at alle nødvendige oplysninger er tilgængelige til vurdering af, om anmodningen kan godtages. Se GF art. 236, stk. 3.