Bevilling til egen beregning kan gives til:

 • personer, som er autoriseret til at benytte forenklede toldbestemmelser (AEO), se afsnit F.A.4.
 • hvis ansøgeren har bevilling til indskrivning i klarererens regnskaber, kan bevilling til egen beregning gives for følgende procedurer:
  • overgang til fri omsætning
  • toldoplag
  • midlertidig indførsel
  • særligt anvendelsesformål
  • aktiv forædling
  • passiv forædling
  • eksport
  • reeksport.

Se EUTK art. 185, stk. 2 og DF art. 151.