En virksomhed, der har bevilling til egen beregning, skal fastsætte det skyldige toldbeløb for en periode efter de regler og ved udløbet af den periode, som er fastsat i bevillingen. Se GF art. 237, stk. 1.

Senest 10 dage efter periodens udløb, skal virksomheden forelægge nærmere oplysninger om det fastsatte beløb for det tilsynsførende toldsted. Toldskylden anses for at være meddelt på tidspunktet for forelæggelsen. Se GF art. 237, stk. 2.

Virksomheden skal betale det skyldige toldbeløb inden for den frist, der er fastsat i bevillingen, dog senest indenfor de sædvanlige frister for betaling af toldskyld. Se GF art. 237, stk. 3.