Under proceduren for midlertidig import kan der gives fuldstændig toldfritagelse, når varer importeres til en af de særlige anvendelser, der fremgår af de artikler, der er nævnt i nedenstående skema.

Listen er udtømmende. Se EUTK art. 253, litra a).

Er den særlige anvendelse, som en vare påtænkes importeret til, ikke omfattet af nedenstående punkter, kan varen ikke henføres under proceduren for midlertidig import med fuldstændig eller delvis toldfritagelse.

I visse situationer, hvor varen er omfattet af en af de nævnte særlige anvendelser, men hvor alle relevante betingelser ikke kan opfyldes, kan der gives tilladelse til at anvende proceduren for midlertidig import med en delvis toldfritagelse. Se DF artikel 206, stk. 1. Se nærmere herom i afsnit F.A.23.4.

Bemærk

Ud over de tilladte særlige anvendelser, der er reguleret i EU-toldkodeksen, er der indgået en særaftale, hvorefter kunstnere, hvis særlige betingelser er opfyldt, kan opnå fuldstændig toldfritagelse, når de selv medbringer deres egen kunst. Se afsnit F.A.23.3.23 Kunst.

 

Midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse

Den delegerede forordning (DF) 2015/2446

Transportmidler

207, 212 - 218

Paller

207 - 209

Containere

207, 210 - 211, 217

Rejsendes personlige effekter og varer, der importeres til sportsbrug

219

Velfærdsmateriel for søfolk

220

Udstyr til afhjælpning af følgerne af katastrofer

221

Medicinsk og kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr

222

Dyr

223

Varer til brug i grænseområder

224

Lyd-, billed- og datamedier og reklamemateriale

225

Fagligt udstyr

226

Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr

227

Emballage

228

Forme og modeller, matricer mv., måleinstrumenter mv. 

229

Specialværktøj og -instrumenter

230

Varer, der skal bruges til forsøg

231

Vareprøver

232

Erstatningsproduktionsmidler

233

Varer til arrangementer eller til salg i bestemte situationer

234

Reservedele, tilbehør og udstyr

235

Andre varer

236