En palle defineres som en plade, hvorpå der kan anbringes en vis godsmængde, således at den udgør en ladningsenhed med henblik på transport, håndtering eller stabling ved anvendelse af mekaniske hjælpemidler. Pladen består af to flader adskilt med afstivere eller af en flade på fødder. Dens samlede højde er reduceret til det mindst mulige, der stadig kan håndteres ved hjælp af gaffeltrucks eller palletrucks. Den kan være med eller uden overbygning. Se DF art. 2, nr. 42.

Bevilling til import af paller under proceduren for midlertidig import kan udstedes, uanset at ansøgeren og den person, der er ansvarlig for proceduren, er etableret i EU's toldområde. Se DF art. 207.

Der gives fuldstændig toldfritagelse for paller, der importeres midlertidigt til EU's toldområde med henblik på senere reeksport. Det er uden betydning for toldfritagelsen, om pallerne importeres tomme eller sammen med varer. Se DF art. 208.

Der kan ligeledes bevilges fuldstændig toldfritagelse for reservedele, tilbehør og udstyr til paller. Det er en betingelse, at reservedelene mv. reeksporteres, uanset om det sker som en del af en palle eller særskilt. Se DF art. 209.

Der er særlige krav til paller af træ, der importeres til EU's toldområde, uanset om pallerne importeres særskilt eller sammen med varer. Se nærmere herom på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Proceduren for midlertidig import afsluttes, når pallerne reeksporteres. Se nærmere om proceduren i afsnit F.A.23.6.

Ækvivalente varer

Det er muligt at anvende ækvivalente varer, når ikke-EU-paller er henført under proceduren for midlertidig import. Se EUTK art. 223, stk. 2, litra b) og DF art. 169, stk. 8.

Paller i form af EU-varer kan således eksporteres som afslutning på proceduren i stedet for de ikke-EU-paller, der er henført under proceduren for midlertidig import. Det forudsættes, at der er tale om paller af samme type eller af samme værdi som dem, der blev henført under proceduren. Se GF art. 322, stk. 2.

Proceduren for midlertidig import kan ligeledes afsluttes ved, at ikke-EU-paller af samme type eller samme værdi som dem, der blev importeret under proceduren, reeksporteres. Se GF art. 322, stk. 2.

Se også

Se også afsnit F.A.19.8 for yderligere oplysninger om anvendelse af ækvivalente varer.