Der kan bevilges fuldstændig toldfritagelse for følgende varer, der importeres til midlertidig anvendelse i EU's toldområde:

 • lyd-, billede- eller datamedier, der leveres gratis med henblik på
  • demonstration forud for markedsføring, eller
  • at blive anvendt til lydindspilning, eftersynkronisering eller reproduktion
 • materiale, der udelukkende anvendes i reklameøjemed, herunder transportmidler, som er specielt udstyret til dette formål.

Se DF art. 225.

Eksempler

Som eksempler på materiale, der kan anses for udelukkende at blive anvendt i reklameøjemed, kan nævnes følgende varer: 

 • Materiel, der er bestemt til udstilling i kontorer, tilhørende repræsentanter eller korrespondenter udnævnt eller udpeget af officielle nationale turistorganisationer, eller i andre kontorer godkendt af toldmyndighederne i den medlemsstat, hvortil den midlertidige import finder sted, i form af
  • Billeder
  • Tegninger
  • Indrammede fotografier
  • Forstørrelser af fotografier
  • Kunstbøger
  • Malerier
  • Stik eller litografier
  • Skulpturer
  • Vægtæpper
  • Andre lignende kunstgenstande
 • Udstillingsmateriel (udhængsskabe, holdere og lignende genstande), herunder elektriske eller mekaniske apparater, der er nødvendige for brugen heraf
 • Dokumentarfilm, plader, indspillede lydbånd og andre lydoptagelser, der skal anvendes ved gratis forestillinger, med undtagelse af sådanne, som har et kommercielt, reklamemæssigt sigte, og sådanne, som normalt kan købes i den medlemsstat, hvor varen er midlertidigt importeret
 • Flag i rimelige mængder
 • Miniaturemodeller, lysbilleder, klichéer, negativer
 • Prøver på nationale kunsthåndværksprodukter, folkedragter og andre lignende folkemindeeksempler i rimelige mængder.