Der kan gives toldfritagelse for forme, modeller, matricer, klicheer, tegninger, måle-, kontrol- og afprøvningsinstrumenter og lignende genstande, der importeres under proceduren for midlertidig import.

Toldfritagelse for disse varer er betinget af, at samtlige følgende betingelser er opfyldt:

  • Genstanden tilhører en person etableret uden for EU's toldområde,
  • Genstanden anvendes i en fremstillingsproces af en person etableret i EU's toldområde, og
  • Over 50% af den produktion, der er resultatet af anvendelsen heraf, eksporteres.

Se DF art. 229.