Der kan gives toldfritagelse for specialværktøjer og -instrumenter, der importeres under proceduren for midlertidig import.

Toldfritagelse for disse varer er betinget af, at samtlige følgende betingelser er opfyldt:

  • Værktøjet tilhører en person etableret uden for EU's toldområde,
  • Værktøjet stilles til rådighed for person etableret i EU's toldområde til fremstilling af varer, og
  • Over 50% af de varer, der er resultatet af denne fremstilling, eksporteres.

Se DF art. 230.