Der kan gives fuldstændig toldfritagelse for vareprøver, der importeres midlertidigt til EU's toldområde.

Det er en betingelse, at vareprøverne udelukkende anvendes til fremvisning eller demonstration i EU's toldområde, samt at mængden af vareprøver er rimelig i betragtning af den påtænkte anvendelse.

Se DF artikel 232.

Se også

Se også afsnit F.A.18.6 om muligheden for fuldstændig toldfritagelse ved import af vareprøver af ringe værdi, der angives til fri omsætning i EU's toldområde.