Der kan gives toldfritagelse for produktionsmidler, der stilles midlertidigt til en kundes rådighed af leverandøren eller reparatøren som erstatning for selve varerne, indtil disse leveres eller er blevet repareret.

Se DF art. 233.

Proceduren for midlertidig import skal være afsluttet senest 6 måneder efter det tidspunkt, hvor erstatningsproduktionsmidlet henføres under proceduren for midlertidig indførsel.

Se DF art. 237.