Der kan gives toldfritagelse for reservedele, tilbehør og udstyr, der importeres midlertidigt til brug ved reparation og vedligeholdelse, herunder eftersyn, justering og bevarelse af varer, der er importeret under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse.

Se DF art. 235.

Se også

Se også afsnit F.A.23.3.2, F.A.23.3.3 og F.A.23.3.4 vedrørende reservedele, tilbehør og udstyr til transportmidler, paller og containere.