Der kan gives toldfritagelse ved midlertidig import af andre varer end dem, der er nævnt i afsnittene overfor, eller for varer, der er nævnt i disse afsnit, men som ikke opfylder betingelserne for toldfritagelse, når varerne importeres

  • lejlighedsvis i løbet af en periode på ikke over tre måneder, eller
  • i særlige situationer, der ikke har nævneværdig økonomisk betydning i EU.

Se DF art. 236.