Efter aftale mellem UNESCO og World Customs Organization kan kunstnere frit transportere kunst mellem aftalelandene, når det er kunstneren selv, der rejser med sine egne værker.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Kunstneren anvender et IAA-certifikat.
  • Varerne importeres til fremvisning på en offentlig udstilling, som er godkendt af Toldstyrelsen, og er bestemt til at blive reeksporteret efter fremvisningen.
  • I fortoldningsbegæringens rubrik 44 henvises til IAA-certifikatet.