Dato for udgivelse
23 May 2016 13:31
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
20.05.2016
7318 15 81 11-98    Udgår og erstattes af:
7318 15 81 --------Under 800 Mpa:
11 ---------Selvlåsende bolte og møtrikker af typen Hi-Lok      3,7%
---------I andre tilfælde:
61 ----------Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
69 ----------Andre varer 3,7%
21.05.2016
7318 15 89 11-98      Udgår og erstattes af:
7318 15 89 --------800 Mpa og derover:
11 ---------Selvlåsende bolte og møtrikker af typen Hi-Lok 3,7%
---------I andre tilfælde:
61 ----------Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
69 ----------Andre varer 3,7%
7318 15 90 11-98 Udgår og erstattes af:
7318 15 90 ------I andre tilfælde:
-------Selvlåsende bolte og møtrikker af typen Hi-Lok:
11 --------Af rustfrit stål 3,7%
21 --------I andre tilfælde 3,7%
-------Andre varer:
--------Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer:
61 ---------Af rustfrit stål 3,7%
71 ---------I andre tilfælde 3,7%
--------I andre tilfælde:
81 ---------Af rustfrit stål 3,7%
91 ---------I andre tilfælde 3,7%
7318 21 00 21-98 Udgår og erstattes af:
7318 21 00 --Fjedrende underlagsskiver og låseskiver:
---Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer:
21 ----Af rustfrit stål 3,7%
31 ----I andre tilfælde 3,7%
---I andre tilfælde:
91 ----Af rustfrit stål 3,7%
95 ----I andre tilfælde 3,7%
7318 22 00 21-98 Udgår og erstattes af:
7318 22 00 -- Andre underlagsskiver:
---Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer:
21 ----Af rustfrit stål 3,7%
31 ----I andre tilfælde 3,7%
---I andre tilfælde:
91 ----Af rustfrit stål 3,7%
95 ----I andre tilfælde 3,7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2016) som forventes udsendt ultimo juni 2016.