Dato for udgivelse
23 May 2016 17:36
Til
Indberettere til rente, værdipapir, udveksling med udlandet (FATCA/CRS)
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

SKAT vil gerne invitere til informationsmøde vedr. Årsultimoindberetning 2016,

Torsdag den 9. juni 2016 fra kl. 10.00 - 14.00.

Mødet henvender sig til forretnings- og IT ansvarlige på indberetningsområderne rente, værdipapir og udveksling med udlandet (Systemerne IRTE, URTE, PANT, PADE, OBLG, AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA og UFO). Det skal bemærkes, at der ikke er nogen særlige ændringer til pensionssystemet CPS.

SKAT vil som den første del af programmet give en status på modernisering af eKapitals rentesystemer (IRTE, URTE, PANT og PADE).