Danske virksomheder, som enten er det ultimative moderselskab eller stedfortrædende moderselskab i en koncern omfattet af land for land-rapporteringspligt, skal indberette til Skattestyrelsen. Dette krav skyldes den internationale aftale om automatisk udveksling af land for land-rapporter, som Danmark har været en del af siden 2016.

For English version of the text click here

Rapporten skal indberettes digitalt til Skattestyrelsen i fast xml-filformat efter OECD's anvisninger.

Find hjælp i Skattestyrelsens indberetningsvejledning til land for land-rapportering samt vejledning til xml-filformat (oecd.org), som også er en vejledning til de land for land-rapporteringspligtige virksomheder.

Indberet

Indberet ved at logge på TastSelv Erhverv > Skat > Land for land (CbC).

For indsendelse af tilkendegivelsen om land for land-rapportering se afsnit Tilkendegiv land for land-rapport.

Nyt indberetningsskema fra 4. februar 2021

OECD har udgivet et nyt indberetningsskema til CbC-rapportering. Det betyder at du, fra den 4. februar 2021 skal benytte det nye CbC 2.0-skema, når du indberetter. Det gælder også indberetninger for tidligere år samt rettelser og sletninger af tidligere indberetninger.

Som indberetter skal du være opmærksom på, at der i det nye CbC 2.0-skema er enkelte tilføjelser i indberetningsformatet, som du skal ændre. I ReportingEntity er der tilføjet et ReportingPeriod-element, hvor start- og sluttidspunkt for perioden skal oplyses. Derudover er der tilføjet flere valgfrie elementer, som det anbefales at udfylde.

Læs mere om det nye CbC 2.0-skema i OECD’s CbC 2.0 User Guide (oecd.org) eller i Skattestyrelsens CbC Indberetningsvejledning.

Danske virksomheder, der er del af en multinational koncern med en konsolideret omsætning på 5,6 mia. kr. eller mere i et indkomstår, skal tilkendegive over for Skattestyrelsen, hvilket koncernselskab der har pligt til at indgive en land for land-rapport for det efterfølgende indkomstår, inden udløbet af dette indkomstår. Det følger af skattekontrollovens § 3 B, stk. 14.

Tilkendegiv land for land-rapport ved at logge på TastSelv Erhverv > Skat > Land for land (CbC).

Find hjælp til at tilkendegive om Land for land i Skattestyrelsens Tilkendegivelsesvejledning for land for land-rapportering.

Inden for en sambeskatning er det kun administrationsselskabet, der skal tilkendegive om land for land-rapportering på vegne af hele sambeskatningskredsen.