Fra og med 1. juli 2016 kan udbetaling af overskydende beløb, der er inddrevet af restanceinddrivelsesmyndigheden bortfalde, når

  • beløbet er på 200 kr. eller derunder
    og
  • udbetaling over Nemkontosystemet ikke har kunnet finde sted inden for en periode på 3 måneder.

Se gældsinddrivelseslovens § 16, stk. 2.

Bagatelgrænsen på 200 kr. betyder således, at en skyldner ikke længere vil modtage overskydende inddrevne beløb på under 200 kr., hvis det ikke er lykkedes Skatteforvaltningen ved gentagne forsøg at udbetale beløbet over Nemkontosystemet inden for en periode på 3 måneder.