Dato for udgivelse
03 Jun 2016 09:39
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-075737
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse af den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved at importere visse let ændrede typer af folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at registrere denne import.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/865 offentliggjort i EU-tidende L 144 af 1. juni 2016 indledt en undersøgelse af den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 på importen af visse typer folie af aluminium (toldtariffens pos. ex 7607 11 19 og ex 7607 11 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved at importere visse let ændrede typer af folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), og om at registrere denne import.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2016/865.

Forordningen trådte i kraft den 2. juni 2016.