Dato for udgivelse
15 Jun 2016 12:16
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-0747963
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Forklarende Bemærkning til KN vedr. kap. 7, 12, 13, 21 og 85 samt tariferingsforordninger for pos. 2106, 3004, 4911 og 7616


Kommissionen har den 8. juni 2016 vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

• nr. 2016/933 vedrørende tarifering af tilberedt valleproteiner under KN-kode 2106 90 92

• nr. 2016/934 vedrørende tarifering af sæt bestående af 3D mærkater og filtpenne under KN-kode 4911 91 00

• nr. 2016/935 vedrørende tarifering af et metalliseret folie under KN 76 16 99 90

• nr. 2016/935 vedrørende tarifering af en varer til lindring af mavesmerte og forhindre oppustethed og tarmluft under KN 3004 90 00

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende L155 af 14. juni 2016. De træder i kraft den 4. juli 2016.

Kommissionen har vedtaget følgende tilføjelser og ændringer af de Forklarende Bemærkninger til KN vedr.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 214 af 15. juni 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordninger eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret