LL § 7 P om skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger er indsat ved lov nr. 430 af 18. maj 2016. Loven har virkning for medarbejderaktieordninger oprettet den 1. juli 2016 eller senere. Se afsnit C.A.5.17.3