Dato for udgivelse
28 Jun 2016 13:21
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-0821618
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Integration i Taric - suspension af tolden for varer bestemt til indbygning i skibe og både.


I henhold til den kombinerede nomenklaturs (KN) indledende bestemmelser, del I, afsnit II (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/1754) suspenderes tolden for varer, der er bestemt til indbygning i skibe, både eller andre fartøjer ved nybygning, vedligeholdelse eller ombygning af disse, såvel som for varer, der er bestemt som udstyr eller udrustning til sådanne fartøjer.

Ordningen integreres nu i Taric pr. 1. juli 2016 med følgende:

Toldordningstype 117.

Certifikatkode C990 (end use bevilling/bevilling til særlige procedurer)

Præferencekode 140 (rubrik 36 i SAD)

I den forbindelse lukkes følgende procedurekoder d. 30. juni 2016:

4000090

4000099

4071090