I TPG 6.181- 6.185 er behandlet transaktioner med immaterielle aktiver, hvor værdien er usikker på transaktionstidspunktet. I sådanne situationer kan parterne overveje forskellige former for løbende betalinger, for eksempel milestone payments, prisjusteringsklausuler eller genforhandlings-bestemmelser. Hvis uafhængige parter i en tilsvarende situation ville have valgt en løbende betaling på grund af den store usikkerhed om værdien af det immaterielle aktiv, så kan en aftalt engangsbetaling mellem forbundne parter ændres til en løbende betaling.