I TPG 6.196-6.212 er indeholdt supplerende vejledning for transaktioner, der involverer brug af immaterielle aktiver i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser. Det er supplerende vejledning til TPG kap I-III, og det er anført, at hvor der i sådanne transaktioner bruges immaterielle aktiver, skal betydningen af de immaterielle aktiver nøje analyseres. Der er indeholdt et afsnit om immaterielle aktiver som sammenlignelighedsfaktor, samt et afsnit om, hvordan situationer, hvor der findes sammenlignelige transaktioner, behandles samt et afsnit om, hvordan situationer, hvor der ikke findes sammenlignelige transaktioner, behandles.