Indhold

Dette afsnit handler om de kontraktlige vilkår for transaktionen.

Afsnittet indeholder:

  • Betydning af kontrakten (C.D.11.3.1.1.1)

  • Når der ikke er overensstemmelse mellem kontrakten og parternes faktiske adfærd (C.D.11.3.1.1.2)

  • Når parternes adfærd efterfølgende ændres (C.D.11.3.1.1.3)

  • Når der ikke er en kontrakt, eller kontrakten er mangelfuld (C.D.11.3.1.1.4)