Indhold

Betaling af serviceydelser omfattet af den særlige gruppe af interne serviceydelser med lav værdi sker, så alle de omkostninger, der medgår til at levere serviceydelserne til de andre koncernselskaber, allokeres fra serviceyderen til servicemodtagerne.

En koncern der har serviceydelser, der hører under den særlige gruppe af interne serviceydelser med lav værdi, forventes så vidt det er muligt at behandle disse ydelser ens i alle de lande hvor de har aktiviteter. Der er dog lande som ikke har implementeret OECDs retningslinjer for behandlingen af den særlige gruppe af interne serviceydelser med lav værdi, og som afventer OECD's videre arbejde omkring fastsættelsen af betaling for interne serviceydelser med lav værdi.

En korrekt omkostningsallokering påkræver, at servicemodtagerne betaler deres forholdsmæssige andel af omkostningerne, som svarer til servicemodtagernes fordele ved serviceydelsen. Lande skal ikke kunne undgå deres forholdsmæssige andel af omkostningerne med en henvisning til, at de nye regler om interne serviceydelser ikke er blevet implementeret, idet koncernen kan vise at omkostningsallokeringen sker efter reglerne i TPG 7.1 - 7.42.