åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.11.10 Armslængdeprincippet i relation til finansielle transaktioner" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om at finde armslængdeprisen på finansielle transaktioner mellem kontrollerede parter.

OECD arbejder i øjeblikket på at skrive et nyt kapitel i TPG om finansielle transaktioner som forventes færdigt i løbet af 2019. De almindelige principper, som beskrives i TPG's andre kapitler, særligt TPG kap. I og VI, finder også anvendelse i forhold til finansielle transaktioner.

  • Den præcise fastlæggelse af finansielle transaktioner efter armslængdeprincippet (C.D.11.10.1)
  • Prisfastsættelse af finansielle transaktioner efter armslængdeprincippet (C.D.11.10.2)
  • Eksempler på finansielle transaktioner og armslængdevurderingen (C.D.11.10.3)
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre (C.D.11.10.4).

Det fremgår i TPG's kapitel I, V, VI og VIII, at forbundne parter ved anvendelsen af armslængde princippet skal fastlægge den faktiske transaktion gennem en funktions- og risikoanalyse. I den forbindelse skal det fremgå, hvilke koncernselskaber der udfører og kontrollerer risikoen ved de finansielle transaktioner og de underliggende driftsmæssige aktiviteter. Se afsnit C.D.11.3 om fastlæggelse af den faktiske transaktion.

Se også

Afsnit C.D.11.3 og TPG kap. I

TPG 1.85, 1.103-1.104