åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.11.13 Transfer pricing dokumentationspligt og land for land-rapporteringspligt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Dokumentationspligten - regel og omfang (C.D.11.13.1)
  • Land for land-rapporteringspligten - regel og omfang (C.D.11.13.2)

Se også

Lov nr. 1535 af 19. december 2017 (Skattekontrolloven) §§ 37-46 om TP-dokumentationen

Lov nr. 1535 af 19. december 2017 (Skattekontrolloven) §§ 47-52 om land for land-rapporten

Bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

Bekendtgørelse nr. 1304 af 14. november 2018 om land for land-rapportering

Bekendtgørelse nr. 1298 af 31. oktober 2018 om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing

Virksomhedsvejledning E nr. 238 af 30. juni 2018 om Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse

TPG kap. V og tilhørende Annex I, II og III