Indhold

Dette afsnit handler om at finde armslængdeprisen på finansielle transaktioner mellem kontrollerede parter.

  • Fastlæggelse af de relevante transaktioner (C.D.11.10.2.1)
  • Prisfastsættelse af de finansielle transaktioner i praksis (C.D.11.10.2.2)