Dato for udgivelse
30 Jun 2016 13:30
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-208641
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1046 offentliggjort i EU-tidende L 170 af 29. juni 2016  indført en endelig antidumpingtold på importen af tråd af molybdæn, der vægtmæssigt indeholder mindst 99.95 % molybdæn, med største tværmål over 1,35 mm dog ikke over 4,00 mm (toldtariffens pos. 8102 96 00 11 og 8102 96 00 19), med oprindelse i Folkerepublikken Kina  (CN).

For så vidt angår den endelige antidumingtold henvises til teksten i (EU) 2016/1046

Forordningen træder i kraft d. 30. juni 2016